Hur använd starthjälp för bil?

starthjälp för bilAtt ha en bil som inte startar är extremt frustrerande och oavsett vad du tänkt göra kommer det att påverka dig. Då kan det vara skönt att veta att har du bara tillgång till starthjälp för bil, är det ett problem som enkelt går att lösa. Är du bara lite försiktig är det mycket enkelt att använda starthjälp för bilar. Det är en metod som du ska använda om bilens batteri nyligen har laddats ur, till exempel om någon elektronik varit påslagen när bilen varit avstängd.

Du behöver en bil som startar utan problem och två kablar. Har du en uppsättning starthjälp i bilen har du tillgång till en röd och en svart kabel. Den röda kabeln används först och ansluts till pluspolen på den startande ilen och sedan på pluspolen på den bil som behöver hjälp. Därefter ansluter du den svarat kabeln till minuspolen på bilen som inte startar och andra änden av kabel fästs på en jordpunkt. Se till att denna punkt är så långt ifrån bilens batteri som möjligt.

Var försiktig när du ska använda starthjälp på bilen

När du ska starta en bil med hjälp av starthjälp är det viktigt att kontrollera spänningen på de olika batterierna. Det rekommenderas att voltantalet skall vara lika högt på de båda bilarna, men det finns fall där olika stora batterier fungerar. Har bilen som fungerar större batteri än den bil som inte går igång fungerar det bra.

Tänk på att vara försiktig när du ska få igång en bil, när kretsen är sluten med de två kablarna och bilen går igång kan det uppstå knallgas. Har man otur kan detta leda till en mindre explosion som kommer att förstöra bilens batteri. Har du otur kan batteriets syra spruta ut efter en sådan olycka, vilket inte bara är skadligt för bilen utan också farligt för dig.